Giấy cách điện

Giấy kraft cách điện

Giấy kraft cách điện

Giấy kraft dùng cho mục đích cách điện, cấp chịu nhiệt cấp A (105°C). Độ dày từ 0.04 - 0.125 mm. Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60554-3-5.

+ Xem thêm
Giấy kraft cách điện cấp E

Giấy kraft cách điện cấp E

Giấy kraft dùng cho mục đích cách điện, cấp chịu nhiệt cấp E (120oC). Độ dày từ 0.05mm đến 0.105mm. Tiêu chuẩn sản xuất IEC 60554-2.

+ Xem thêm
Giấy nhăn cách điện (giấy crepe)

Giấy nhăn cách điện (giấy crepe)

Giấy nhăn (giấy crepe) dùng cho mục đích cách điện, sản xuất từ giấy kraft cách điện chất lượng cao. Độ dày cơ bản từ 78 - 130gms. Khả năng ngấm dầu cách điện tốt. Khó rách hoặc vỡ khi uốn cong.

+ Xem thêm
Giấy cách điện trơn PSP 3055

Giấy cách điện trơn PSP 3055

Giấy dùng cho mục đích cách điện, không tẩy trắng, không phụ gia chất kết dính. Cấp chịu nhiệt cấp A (105°C). Độ dày từ 0.1 - 1.0mm. Tiêu chuẩn sản xuất IEC 60641-3-2, phân loại P.2.1B.

+ Xem thêm
Giấy cách điện DPP

Giấy cách điện DPP

Giấy cách điện phủ thêm resin, dùng làm cách điện chính trong cuộn dây MBA. Cấp chịu nhiệt cấp A (105°C). Độ dày từ 0.04 - 0.25mm. Sau khi sấy cường độ kết dính giữa các lớp giấy cao. Tiêu chuẩn sản xuất IEC 60641-3-2 phân loại P.4.1A.

+ Xem thêm

Bìa cách điện

Giấy bìa cách điện PSP 3050

Giấy bìa cách điện PSP 3050

Giấy bìa cách điện loại cán bóng, cấp chịu nhiệt cấp A (105°C). Độ dày từ 0.8 - 4.0mm. Không tẩy trắng, không chất phụ gia kết dính. Tiêu chuẩn sản xuất IEC 60641-3-1 phân loại B.2.1B.

+ Xem thêm
Giấy bìa POWERBOARD AK (MBA truyền tải)

Giấy bìa POWERBOARD AK (MBA truyền tải)

POWERBOARD AK là giấy bìa cách điện cán nóng, mật độ giấy cao, cấp chịu nhiệt cấp A (105°C). Độ dầy từ 1.0 - 8.0mm. Phù hợp để làm các phụ kiện, chi tiết cách điện trong máy MBA truyền tải. Tiêu chuẩn sản xuất IEC 60641-3-1 phân loại B.3.1A.

+ Xem thêm
Giấy bìa dán nhiều lớp (MBA truyền tải)

Giấy bìa dán nhiều lớp (MBA truyền tải)

Giấy bìa dán được dán từ nhiều lớp giấy bìa POWERBOARD AK, mật độ giấy cao, cấp chịu nhiệt cấp A (105°C). Độ dầy từ 9.0 - 120mm. Phù hợp để làm các phụ kiện, chi tiết cách điện trong máy MBA truyền tải. Tiêu chuẩn sản xuất IEC 60763-3-1 phân loại LB 3.1A.

+ Xem thêm

Đối tác:

.