Băng cách điện

Băng mica KREMICA.flex K1090-10

Băng mica KREMICA.flex K1090-10

Băng mica cấp chịu nhiệt cấp F (155°C), có 3 lớp gồm một lớp giấy mica đã tẩm nhựa epoxy nằm giữa hai lớp phim polyester. Trong đó một mặt phim polyester được phủ thêm lớp keo phản ứng nhiệt. Phù hợp với các ứng dụng có ngâm tẩm bằng quy trình VPI.

+ Xem thêm
Băng mica KREMICA.por K3032-14

Băng mica KREMICA.por K3032-14

Băng mica cấp chịu nhiệt cấp F (155°C). Có 2 lớp gồm một lớp giấy mica được gia cố bằng một lớp vải sợi thủy tinh có tẩm resin. Phù hợp với các ứng dụng có ngâm tẩm bằng quy trình VPI.

+ Xem thêm
Băng đai mạch từ HYPERTEN 2000HP

Băng đai mạch từ HYPERTEN 2000HP

Băng đai sợi thủy tinh có tẩm resin, cấp chịu nhiệt cấp H (180°C). Thường dùng để dùng để cố định mạch từ máy điện quay. Sau khi sấy, lớp băng đai có độ cứng và độ bền kéo cao.

+ Xem thêm

Vật liệu cách điện mềm nhiều lớp

Powertherm (DMD cấp F)

Powertherm (DMD cấp F)

Phim DMD chịu nhiệt cấp F (155°C), có cấu trúc 3 lớp gồm 1 lớp phim polyester nằm giữa 2 lớp sợi polyester không dệt. Ứng dụng làm cách điện rãnh, cách điện miệng rãnh, cách điện lớp, cách điện trung gian…

+ Xem thêm
TRIVOLTHERM® N50 (DMD cấp H)

TRIVOLTHERM® N50 (DMD cấp H)

Phim NMN chịu được nhiệt độ đến 180°C (theo IEC 60626-3). Cấu trúc 3 lớp gồm 1 lớp phim polyester nằm giữa 2 lớp giấy NOMEX® dầy 50µm. Ứng dụng làm cách điện rãnh, cách điện miệng rãnh, cách điện lớp, cách điện trung gian, cách điện trong máy biến áp khô…

+ Xem thêm

Ông gen và dây buộc cách điện

Ống gen PowerSleeve

Ống gen PowerSleeve

Ống gen cách điện tẩm silicon chịu nhiệt cấp H (180°C).

+ Xem thêm
Dây buộc KREM.cord

Dây buộc KREM.cord

Dây buộc cách điện chịu nhiệt cấp F (155°C). Bện bằng sợi thủy tinh kèm sợi polyester, có khả năng hấp thụ tốt vecni và resin, khả năng chịu lực tốt.

+ Xem thêm
Băng vải VIDATAPE

Băng vải VIDATAPE

Băng vải sợi thủy tinh chịu nhiệt cấp H (180°C). Bện bằng sợi thủy tinh loại E-Glass, có khả năng hấp thụ tốt vecni và resin, chịu được lực kéo cao, kháng hóa chất tốt.

+ Xem thêm

Đối tác:

.